giảm chú ý

Trẻ tuổi mới lớn dễ bị rối loạn tâm trạng

Các chuyên gia thuộc Viện Kennedy Krieger (Mỹ) đã xem xét dữ liệu của trẻ từ 6 – 17 tuổi trong thời gian từ năm 2006 – 2013. Trong số 3.319 trẻ em được nghiên cứu, 1.503 trẻ em (45,3%) bị ADHD. Dữ liệu khảo sát cho thấy trẻ bị ASD và ADHD có rủi more »

Hotline 24H Mua Hang Online