quan tâm quá mức

Dấu hiệu cho thấy bạn đang quan tâm con quá mức

Theo các chuyên gia tâm lí trẻ em, bạn có thể quan sát, “theo dõi” con từ một khoảng cách nhất định, không cần thiết phải tìm mọi cách để biết mọi bí mật của con mới hiểu và bảo vệ được con.  1. Thường xuyên can thiệp vào thời gian chơi của con Can more »

Hotline 24H Mua Hang Online