chàm mạn tính

Các loại thuốc điều trị bệnh chàm

Với bệnh chàm và nhiều bệnh khác, việc chọn không đúng thuốc và dùng không đúng cách sẽ làm bệnh nặng thêm hoặc chí ít là không khỏi được. Có thể chia thuốc chữa chàm thành hai loại: thuốc dùng ngoài và dùng trong. 1. Các thuốc dùng ngoài: – Hồ nước: Dùng trong giai đoạn more »

Hotline 24H Mua Hang Online