tình dục theo đường miệng

Nguy cơ mắc bệnh từ tình dục không giao hợp

Sự lây truyền HIV có mối tương quan cao với lượng HIV ở bạn tình đã bị nhiễm và kiểu hành vi tình dục. Tình dục không giao hợp gồm những hành vi như hôn, thủ dâm cho nhau, quan hệ tình dục qua đường miệng hay hậu môn – những hành vi thường có more »

Hotline 24H Mua Hang Online