ngạt nước

Phương pháp cứu ngạt nạn nhân bị đuối nước

Hiện nay đang vào mùa mưa bão, lũ lụt có thể xảy ra ở một số địa phương với nhiều trường hợp bị đuối nước dẫn đến tử vong nếu không có các biện pháp thực hiện cứu ngạt nạn nhân có hiệu quả. Ngoài tai nạn đuối nước do lũ lụt, các tai nạn more »

Hotline 24H Mua Hang Online