người cầu toàn

Khổ sở khi ”một nửa” quá cầu toàn

Nếu mọi thứ đều hoàn hảo, về lý thuyết sẽ thật tuyệt vời, nhưng trên thực tế, không ít những ông chồng khổ sở vì lấy được một cô vợ lúc nào cũng muốn cầu toàn, hoàn hảo. Khi “một nửa” quá cầu toàn Trong cuộc sống, ai mà chẳng thích mọi việc hoàn hảo more »

Hotline 24H Mua Hang Online