bài tập săn chắc vòng 3

Bài tập tại nhà để có vòng 3 săn chắc

Bạn hãy chú ý những bài tập này tại nhà để có vòng 3 săn chắc. Nhảy cóc (Jump Squat) Nhảy cóc là một bài tập hiệu quả không kém vì nó là bài tập cho cả sức mạnh và tim mạch. Đứng thằng, ngực hướng về phía trước và chân dang rộng bằng vai. more »

Hotline 24H Mua Hang Online