tăng tiết nước bọt

Nguyên nhân gây tăng tiết nước bọt

Nước bọt là chất dịch trong tiết ra từ tuyến nước bọt, đóng vai trò quan trọng trong tiêu hóa. Tuy nhiên, tiết nước bọt quá nhiều trong một số trường hợp có thể là bất thường. Dưới đây là những nguyên nhân khiến gây tăng tiết nước bọt cần biết: Thực phẩm ngọt hoặc more »

Hotline 24H Mua Hang Online