mê rượu

Nguy cơ vô sinh khi sex lúc say rượu

Anh làm việc đó một cách vô cảm – tôi nhận thức được như thế. Thậm chí có lần, đang “dở việc”, anh ngủ ngay trên người tôi và ngáy.  “Năm xu không bằng một hào” “Tôi rất hiểu công việc làm ăn của chồng tôi cần phải thế, nên tôi chẳng ý kiến gì. more »

Hotline 24H Mua Hang Online