viêm họng kiêng gì

Bị viêm họng nên và không nên dùng gì?

Có những thực phẩm giúp người viêm họng cảm thấy thoải mái thì nên ăn. Ngược lại, ăn vào thấy khó chịu, nên tránh. Bạn đã biết chưa? Nhanh khỏi – Bạn cần uống thuốc đủ để nhanh khỏi bệnh. – Bạn cần hạn chế nói để giảm tổn thương. – Bạn cần tránh gió more »

Hotline 24H Mua Hang Online