tác dụng của cây lá ngón

Cây lá ngón chữa mụn độc

Cây lá ngón có tên khoa học là Gelsemium elegans Benth., Họ Mã tiền – Loganiaceae hay cây lá ngón còn được gọi là cây cỏ ngón, thuốc rút ruột, Hổ mạn trường, Đại trà đắng, Hổ mạn đằng, Câu vẫn, Đoàn trường thảo. Đặc điểm thực vật, phân bố của cây lá ngón: cây lá ngón more »

Hotline 24H Mua Hang Online