nhóm thiện nguyện

Ấm lòng ”cháo giang hồ”

“Tuy ban đầu bị nhìn với con mắt dị nghị, nhưng chúng tôi không nản trí, vợ chồng tôi và những người trong nhóm đến tận phòng gọi mọi người ra lấy cháo và khi họ hiểu ra chuyện, thì tất cả mọi người đều nhận cháo rất vui vẻ” Chuyện phát cơm, phát cháo more »

Hotline 24H Mua Hang Online