hương sa lục quân thang

3 bài thuốc Đông Y chữa vô sinh nam

Các bài thuốc chữa vô sinh nam Nhị tiên thập tử thang Thành phần: Tiên mao, phỉ thái tử, câu kỷ tử, phúc bồn tử, tiên linh tỳ, xà tàng tử mỗi vị 12g, phụ tử chế 6g, tang thầm 15g, thỏ ti tử 30g, nữ trinh tử 15g, ngũ vị tử 6g, xa tiền more »

Hotline 24H Mua Hang Online