hiến máu lưu ý gì

Hiến máu và những điều bạn cần lưu ý

Hiến máu là một trong những đóng góp xã hội nhân đạo và dễ dàng thực hiện nhất. Máu hiến tặng của bạn có thể cứu sống được mạng người, trong khi đó lại đòi hỏi rất ít thời gian, công sức. Đừng hiến máu khi đói Chóng mặt và nhức đầu nhẹ là những more »

Hotline 24H Mua Hang Online