phơi nhiễm HIV

Khi nào thì dễ bị phơi nhiễm HIV

Đối với những trường hợp có nguy cơ thấp hoặc nguy cơ cao đều có thể điều trị dự phòng bằng ARV. Sau khi có phơi nhiễm, việc điều trị ARV tốt nhất từ 2- 6 giờ và không quá 72 giờ. Trong đời sống hàng ngày, phơi nhiễm HIV là tình huống rất thường more »

Mẹo xử lý khi không may có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV

Hãy có những bí quyết riêng để xử lý ngay khi bạn cảm thấy mình có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV. Gần đây, khi thông tin 18 bác sỹ bị phơi nhiễm sau khi tiến hành cứu bệnh nhân là thai phụ đã bị nhiễm HIV, đã làm cộng đồng mạng hết sức lo lắng. Để more »

Hotline 24H Mua Hang Online