hạn chế bệnh mỏi mắt

Ngày càng nhiều người bị mỏi mắt – Nguyên nhân do đâu ?

Những bệnh nhân bị mỏi mắt thường có những triệu chứng giống nhau: chảy nước mắt hoặc nóng mắt, mắt bị mờ. Bệnh nhân mỏi mắt thường phàn nàn với bác sỹ rằng họ cảm thấy mắt bị rát, bị kim châm và cảm giác này tăng lên khi họ làm việc hoặc xem vô more »

Hotline 24H Mua Hang Online