cấu tạo của dương vật

Cơ chế hoạt động và cấu tạo của dương vật

Cấu tạo của dương vật Dương vật gồm 3 ống xốp nằm song song nhau: 2 thể hang (tạo thành phần trên của dương vật) và 1 thể xốp nằm ở dưới, giữa 2 thể hang và bao xung quanh niệu đạo (ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài). Chính thể xốp này more »

Hotline 24H Mua Hang Online