tác dụng của hoa lăng tiêu

Bài thuốc từ hoa lăng tiêu

Lăng tiêu là một loài hoa đẹp, có mặt ở khắp nơi trên đất nước ta. Người ta quý lăng tiêu vì có thể trồng thành giàn lấy bóng mát. Hoa tuy không thơm nhưng có màu cá vàng, mọc thành từng chùm, rũ xuống rất đặc sắc. Ngoài giá trị làm cảnh, lăng tiêu more »

Hotline 24H Mua Hang Online