các thực phẩm kị tủ lạnh

Các thực phẩm “kị” tủ lạnh

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta có thói quen mua thực phẩm về cất trong tủ lạnh dùng dần. Thực tế, tủ lạnh không thể “bảo hiểm” cho mọi loại thực phẩm luôn tươi ngon. 1. Trái cây nhiệt đới  Hoa quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới thích ứng kém nhất với more »

Hotline 24H Mua Hang Online