bệnh hẹp động mạch

Trắc nghiệm kiểm tra tình trạng sức khỏe XY

Bạn có phải là người dễ dàng để cho áp lực cuộc sống, khí hậu, môi trường… đánh gục sức khỏe bản thân? 1. Mùa lạnh cảm thấy thở rất khó khăn? Đáp án “không”, thông qua; đáp án “đúng”, cảnh cáo. Đây có thể là dấu hiệu tim đang phải chịu áp lực lớn vì more »

Hotline 24H Mua Hang Online