Triệu chứng khi bị trúng gió

Cách nhận biết và xử lý khi bị trúng gió

Trúng gió thường xảy ra khi thời tiết thay đổi, giao mùa… Đối với những người đang điều trị bệnh, người già, trẻ em do sức đề kháng yếu nên thường bị trúng gió hơn so với những người bình thường khác. Trúng gió hiểu theo nghĩa thông thường theo dân gian Việt Nam nghĩa more »

Hotline 24H Mua Hang Online