nguồn sữa mẹ

Các yếu tố ảnh hưởng không tốt đến nguồn sữa mẹ

“ Chất lượng” của bầu sữa mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ trong sáu tháng đầu. Nên các mẹ cần chú ý đến chế dộ dinh dưỡng hợp lý và tránh các yếu tố ảnh hưởng không tốt đến nguồn sữa để con được sử dụng nguồn sữa an toàn more »

Hotline 24H Mua Hang Online