luyện trí nhớ

Cải thiện chứng suy giảm trí nhớ

Để đối phó với tình trạng suy giảm trí nhớ, phải thường xuyên hoạt động trí não, sống trật tự, có phương pháp, việc nào ra việc ấy, luôn đọc sách, giao tiếp xã hội, luyện trí nhớ… Sa sút trí tuệ là tình trạng suy giảm mức trí tuệ đã đạt được từ trước. more »

Hotline 24H Mua Hang Online