cây kim ngân

Cây kim ngân chữa ung thư của cả Đông y và Tây y

Kim ngân là một cây thuốc được dùng trong phòng chữa ung thư của Đông y. Nó đang ngày càng được phát hiện thêm nhiều tác dụng quý, nên ngày càng được dùng nhiều hơn để đương nhiên trở thành cây thuốc quý của cả Đông, Tây. Cây có tên là Kim ngân vì hoa more »

Hotline 24H Mua Hang Online