quá trình rụng trứng

Yếu tố làm đảo lộn quá trình rụng trứng ở phụ nữ

Có thể bạn không biết nhưng có rất nhiều yếu tố có thể làm chậm hoặc nhanh quá trình rụng trứng ở phụ nữ. Với người phụ nữ có sức khỏe bình thường, trung bình mỗi tháng có một trứng chín, rụng ra rơi vào vòi trứng. Hàng tháng, cơ thể bạn sẽ có một khoảng more »

Hotline 24H Mua Hang Online