chế độ ăn hạn chế muối

Những biện pháp phòng bệnh van 2 lá

Đây là căn bệnh hay gặp nhất, chiếm đến gần 60% các bệnh về van tim. Những triệu chứng cơ bản của bệnh đã được ghi nhận trong Y văn là: Khó thở, đặc biệt là khó thở khi nằm và kịch phát về đêm. Trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói more »

Hotline 24H Mua Hang Online