nặng tình cảm

Hãy quay về bên anh nếu em thấy hối hận

Bởi mình đã từng yêu nhau rất nhiều nên anh rất hiểu tính em, biết đâu chừng em đã nhận ra mình sai và đang muốn được anh thứ lắm nhưng tính ngang bướng và cái tôi quá lớn đã ngăn em lại, khiến em không dám đối diện với anh. Trước đây chưa bao more »

Hotline 24H Mua Hang Online