xem ngày về nhà mới theo tuổi

Hướng dẫn xem ngày nhập trạch về nhà mới tháng 8 năm 2024

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và khu vực. Đun nước vừa là khai bếp, bẩm báo với Táo quân, vừa là để pha trà dâng thần linh và Gia tiên. Sau khi khấn thần linh và more »

Hotline 24H Mua Hang Online