tình huống dễ phơi nhiễm HIV

Khi nào thì dễ bị phơi nhiễm HIV

Đối với những trường hợp có nguy cơ thấp hoặc nguy cơ cao đều có thể điều trị dự phòng bằng ARV. Sau khi có phơi nhiễm, việc điều trị ARV tốt nhất từ 2- 6 giờ và không quá 72 giờ. Trong đời sống hàng ngày, phơi nhiễm HIV là tình huống rất thường more »

Hotline 24H Mua Hang Online