nhiễm nấm phổi

Bệnh nấm phổi

Nấm phổi hay gặp tùy thuộc vào vùng địa lý và đặc biệt ở những bệnh nhân có suy giảm miễn dịch với một bệnh cảnh lâm sàng phong phú, từ nhẹ không có biểu hiện triệu chứng đến mức độ nặng có thể gây tử vong. Ai có nguy cơ mắc nấm phổi? Nấm more »

Hotline 24H Mua Hang Online