7 kiểu đi bộ

Đi bộ đúng cách

Khi đi bộ không nên cầm nắm thêm những vật dụng khác trên tay. Khi đi, nên thở tự nhiên, nếu đi một đoạn đường dài với tốc độ nhanh, hơi thở sẽ nhanh hơn, sâu hơn như một sự bù trừ tất yếu Đi bộ đúng cách Để đi bộ đúng cách, trước tiên more »

Hotline 24H Mua Hang Online